wz

Little frťan cup - Trampský turnaj v ruských kuželkách


Úvodní stránka

Kronika vandrů

Almanach LFC (1998-2008)

LFC 2001

LFC 2002 + video

LFC 2003

LFC 2004

LFC 2008

LFC 2009

LFC 2010

LFC 2011

LFC 2012 - Nové místo!

LFC 2013

LFC 2014

LFC 2015

LFC 2016

LFC 2017

Konal se každoročně začátkem května (ne vždy) na vrchu Ostaš nedaleko Police nad Metují ve východních Čechách. Od roku 2012 se přesunul do Skaláku u Turnova. Nultý ročník této téměř recesní akce se konal již v květnu 1998 a od května roku následujícího započala historie již organizovaného turnaje v této jednoduché hře.

Více o turnaji v

 

Historii LFC


Přesný termín 20. ročníku i místo konání Little frťan cupu byl sdělen všem účastníkům 19. ročníku osobně!

Místo konání i termín budou všem ostatním kdo se dky LFC zúčastnili zaslány předběžným zvadlem zhruba v březnu 2018.

 

Z důvodu množících se stížností na účast podivných, či pro většinu z nás, neznámých individuí na LFC, bych rád všechny potenciální účastníky požádal, aby pečlivě zvážili, komu o turnaji poví a koho sami za sebe pozvou.

Také právě z tohoto důvodu nevyvěšuji na web čas a místo konání turnaje. Pozvu pouze ty, kteří se již dlouhodobě a opakovaně LFC účastní + případné uchazeče o vstup do AČP (ti budou slavnostně a s rituálem v pátek večer přijati do AČP) – e-mailem, sms, či osobně.

Pokud kdokoli z vás někoho osobně pozve bez mého vědomí, je pak také na něm aby se o něj postaral v dějišti konání turnaje v případě jakýchkoli nesnází...

Toto opatření má také zabránit dalšímu rozšiřování již tak širokých řad účastníků. Myslím, že 50 lidí je maximum, které jsem ochoten ještě kočírovat. Pokud toto opatření nezabere (vyskytnou se potížisté, bude nás moc…), zcela vážně začnu uvažovat o skončení pořádání turnaje v takové podobě jako doposud...

 

Díky za pochopení a ahoj pod kuželníkem... Pavouckej

 

Prolog

 

Na Ostaš už někteří z nás jezdili z kraje května dlouhých 16 let. Třináctkrát zde proběhl oficiální turnaj, kterému předcházel nultý ročník v roce 1998, vandr v roce 1997 a tábor Pasečáků a Jablonečáků v roce 1996. Za tu dobu se úroveň rekreačního střediska Petra Malíka minimálně trojnásobně zvedla. Bohužel s komfortem, o který jsme až tak nestáli, se zvedla i návštěvnost tohoto místa. Budiž majitelům – Janě a Petrovi přáno. Ovšem, pro nás to bohužel znamenalo hnout se dál…

Tam, kde jsme seděli ještě v roce 2005 v kempu u ohně v kruhu sami, jsme se o šest let později mačkali s velkým množstvím ostatních návštěvníků a klientů střediska. Trampského už na turnaji bohužel mnoho nezůstalo. Jistě, zapříčinil jsem to i já, když jsem nestavěl žádné mantinely k účasti, tudíž už jsou mezi účastníky i netrempové. Ti mi ale rozhodně nevadí. Vadilo mi přelidněné prostředí a jistá odosobnělost celé akce. Rozhodl jsem se tedy celý turnaj přemístit.

     Po přešlapování na místě, výzvědech a rozebírání různých eventualit jsem nakonec dal na typ Růži a Vojty a došel ke konečnému rozhodnutí. 14. ročník LFC se konal na nám již známém místě, v chatě mysliveckého sdružení nedaleko Hrubé Skály ve Skaláku u Turnova. A vydařil se -  ke spokojenosti organizátorů i účastníků. I další ročníky zde nás utvrdili ve správnosti výběru nové destinace.

Ostaš ale nikdy nezmizí z naší paměti, protože tam to všechno začalo (v mém případě to opravdu platí) a minimálně jednou za rok si tam kuželky zahrajeme - na zimním půltém ročníku při návštěvě zimního táboření na nedaleké Hvězdě v Broumovkách.

 

Pravidla hry a turnaje

Úkolem hráče je shodit co největší počet kuželek, a to pomocí koule zavěšené na laně. Ovšem pozor , pouze při zpětném – vratném pohybu koule!! Každý hráč má v jednom kole tři hody. Pokud se mu během nich podaří shodit všech devět kuželek, pokračuje ihned dál dalšími třemi hody. Pokud ne, nahlásí body rozhodčímu a přenechá hru dalšímu v pořadí.

Hraje se tolik kol, kolik budou hráči potřebovat k dosažení určeného počtu bodů (1 kuželka = 1 bod).

Umístění ve hře určuje pořadí hráčů, jak dosáhnou stanovený počet bodů.  Pokud ho dosáhnou všichni v jednom kole, určí se pořadí podle počtu dosažených bodů. Jestliže i ten je shodný, následuje rozstřel. Kdo srazí jedním hodem víc kuželek, postupuje.

Celý turnaj proběhne vyřazovacím způsobem, tak zvaným systémem „PAVOUK“ (jak jinak, že).

Nad regulérností hry i turnaje bdí rozhodčí, proti jehož rozhodnutí není odvolání.

Zvláštní pravidla má tzv. baráž, neboli boj o záchranu. Hráči kteří vypadnou v základních kolech mohou hrát ještě jednou vyřazovací kolo, ovšem pod podmínkou, že když prohrají, pozvou ostatní  (4 – 5 lidí) na malého frťana rumu (ve výčepu). Toto opatření dává šanci opravdu všem a naplňuje vlastně i název soutěže. Účast v baráži je dobrovolná!!!

Soutěžit může každý kdo zaplatí startovné. Vyloučeni nejsou ani hráči jakkoli postižení!!! (Šance právě pro tebe!?) Důležitý je smysl pro fair play, humor a recesi. Stejně tak přijde vhod i notná dávka trpělivosti a tolerance.       

V zájmu hladkého průběhu turnaje je, pokud možno, snížená konzumace alkoholu všemi účastníky, včetně rozhodčích. Proto, všeho s mírou!       

A na závěr hlavní krédo každého turnaje a klání : NENÍ DŮLEŽITÉ ZVÍTĚZIT, ALE ZÚČASTNIT SE !!!          

Dobrou zábavu i štěstí ve hře přeje                                                            Pavouk                      

Částka vybraná na startovném poslouží k úhradě nákladů spojených s cenami pro úspěšné kuželkáře!